Kultur Etxeko ikastaroak eta tailerrak

Kultur Etxean 2019/20 ikasturtean antolatu diren ikastaroetan izena emateko formularioa. Bete ondorengo formularioa eta zure email helbidean jasoko duzu matrikula orria Kultur Etxean onarpena eman ostean.

Izenematea:
Iazko ikasleak: Irailak 16 - 20
Ikasle berriak: Irailak 23 - 27

Iazko ikaslea zara? *

IKASLEAREN DATUAK:

Sexua *

(*) Bere burua ez gizontzat, ez emakumetzat definitzen duten pertsonak, hala nola: transexualak, transgeneroak, intersexualak eta bestelako gorputz-errealitateak.

AUKERATU IKASTAROA: *

Oharra: Ikasle kopuruaren arabera, egun eta ordutegiak alda daitezke

PERTSONA ORDAINTZAILEAREN DATUAK:

Erreziboa domiziliatu nahi dut

KONTU KORRONTE ZENBAKIA: *

Helbideratzeko agindurako eskabide-orria sinatuz gero, zuk baimena emango diozu (A) TOLOSAKO UDALAri zeure finantza-erakundeari zorduntzeko aginduak eman diezazkion, eta (B) zeure finantza-erakundeari, TOLOSAKO UDALAren aginduei jarraikiz, kasuan kasuko zenbatekoak kontuan zordundu ditzan. Zure eskubideak kontuan hartuta, finantza- erakundeak itzulketa egin behar dizu berarekin sinatutako kontratuko baldintzen arabera. Itzulketa hori zortzi asteko epean erreklamatu beharko duzu, zure kontuan zordundu zen egunetik hasita. Goian aipatu helbideratzeko agindua dela eta, dituzun eskubideei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, erakundean bertan duzu eskuragarri.

Urtez urteko ordainketa, jarraian, baja adierazi bitartean

ORDAINKETAREN EZAUGARRIAK:

Tarifa *

Ordainketa mota *

Matrikulazioaren xederako, Udalari baimena ematen diot ikaslea Tolosako biztanleen udal-erroldan alta emanda dagoela ziurta dezan kontsulta egiteko.

Baimentzen dut *

Arautegia irakurri dut eta ados nago *

* Derrigorrezko datuak

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla. DATUEN BABESA. BAIMENTZEA. Datu Pertsonalak Babesteko apirilaren 27ko 2016/679 Europako Erregelamenduak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoari jarraiki, sinatzaileak badaki eta baimentzen du; Tolosako Udalak inprimaki honen bitartez eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalaren datu-fitxategietan tratatzea, bere eskuduntzen araberako udal kudeaketaren eginkizunak aurrera eramateko asmoz. Fitxategi hauek segurtasun osoa bermatzeko ezinbestekoak diren segurtasun neurriak dituzte eta lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuko dira. Datuak zerbitzua egoki emateko ezinbestekoak dira. Sinatzaileak datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkion eskubideak baliatzeko aukera du, idatziz, Udalera zuzenduz; Plaza Zaharra, 6 A; 20400 TOLOSA. Azkenik, sinatzaileak beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin baditu aurreko guztiaren berri eman beharko dio.